Logo Advokatsamfundet

varför anlita advokat

För dig som klient finns det fördelar med att välja en advokat som ombud istället för en person som kallar sig för jur. kand. eller bara jurist.

Advokaten måste ha avlagt en universitetsexamen samt arbetat med praktiskt juridiskt arbete på advokatbyrå i minst tre år. För inträde i advokatsamfundet krävs idag även en utbildning som avslutas med muntlig examen.

Advokaten måste även visa sig ha en personlig lämplighet för yrket, vara redbar och ha en ordnad ekonomi. Advokatsamfundet kräver att advokater vidareutbildar sig årligen.

För advokatens verksamhet gäller vägledande regler för god advokatsed som bl.a. reglerar advokatens skyldigheter mot klienten såsom lojalitet och tystnadsplikt.

En advokat är underkastad tillsyn från både Advokatsamfundet och Justitiekanslern.

advokat clara tengbom • tulevägen 12 • 182 63 djursholm • tel: 0707-994204
e-post: clara@advokatclaratengbom.se