rättsområde

Familjerätten är ett viktigt rättsområde där ombudets råd och samarbete med klienten ofta är av direkt avgörande betydelse för hur ärendet löses. Här nedan följer exempel på ärenden inom det familjerättsliga området som advokatbyrån åtar sig.

  • Äktenskapsskillnad
  • Bodelning
  • Boutredning; bouppteckning och arvskifte
  • Testamenten
  • Äktenskapsförord
  • Samboavtal
  • Gåvor
  • Uppdrag som bodelningsförrättare
  • Uppdrag som boutredningsman

advokat clara tengbom • tulevägen 12 • 182 63 djursholm • tel: 0707-994204
e-post: clara@advokatclaratengbom.se